labelle

Algemene voorwaarden

1. Reservering

Reserveren is uitsluitend mogelijk via ons boekingssysteem op de website of via e-mail. Een reservering is pas dan geldig, als hij ook door camping De la Belle Etoile schriftelijk is bevestigd.


2. Betalingen

Na ontvangst van de reserveringsbevestiging dient 40%  van de totale huursom binnen 2 weken te worden voldaan.

Een bedrag tot 60 euro dient volledig te worden betaald.

Deze betaling garandeert een plaats op de camping.

De betaling van het resterende bedrag dient uiterlijk 4 weken voor de datum van aankomst door de camping ontvangen te zijn.

Bij reservering binnen 4 weken voor aankomst dient het totaal verschuldigde bedrag gelijktijdig met de reservering te worden overgemaakt.

Bij overschrijding van de betalingstermijnen behouden wij ons het recht voor administratiekosten in rekening te brengen c.q. de reservering te annuleren.

3. Prijzen

De gepubliceerde tarieven voor een bepaald seizoen blijven, behoudens eventuele drukfouten, onvoorziene BTW-heffingen, belastingen en overheidsheffingen en daadwerkelijk kennelijke vergissingen, gedurende dat jaar ongewijzigd voor reeds gemaakte reserveringen.

Nieuwe tarieven kunnen gedurende het lopende seizoen worden gepubliceerd en zijn geldig vanaf de datum van publicatie voor reserveringen of losse verblijven die na de publicatiedatum worden gemaakt en totdat nieuwere prijzen zijn gepubliceerd.

4. Borg

Voor de huuraccommodaties (Safaritenten, Cocosweet en Stacaravans) vragen wij een borg.

Deze borg bedraagt 100 Euro voor de Safaritenten en 300 Euro voor de Cocosweet en de Stacaravans en dient bij aankomst te worden betaald middels een pre-autorisatie met een creditcard, cash of per cheque.

Bij vertrek wordt de borg terugbetaald, mits de huuraccommodatie opgeruimd achtergelaten is, er geen inventaris ontbreekt en geen schade is aangebracht aan de accommodatie c.q. de inventaris. De huuraccommodatie dient schoon achtergelaten te worden.

5. Aankomst en vertrek

Kamperen: de kampeerplaats kan tussen 15.00 uur - 20.00 uur worden betrokken en dient op de vertrekdag voor 12.00 uur te worden ontruimd en schoon te worden achtergelaten. Afval dient te worden gedeponeerd in de afvalcontainers.

Huuraccommodaties: de gehuurde accommodatie staat vanaf 16.00 uur ter beschikking. Binnen 1 uur na aankomst dien je eventuele onvolkomenheden en/of ontbrekende inventaris bij de receptie te melden. Op de dag van vertrek dien je de accommodatie voor 10.00 uur opgeruimd en schoon achter te laten.

6. Annuleren kamperen, stacaravans en tenten

  • Reserveringen kunnen tot en met 1 april 2024 kosteloos worden aangepast of geannuleerd.

  • Bij annulering tot 56 dagen voor aankomst kan de reservering kosteloos worden geannuleerd.

  • Bij annulering van 56 tot 28 dagen voor aankomst wordt 40% van de totale huursom in rekening gebracht.

  • Bij annulering van 28 tot 7 dagen voor aankomst wordt 75% van de totale huursom in rekening gebracht.

  • Bij annulering van 7 dagen of minder voor aankomst wordt 100% van de totale huursom in rekening gebracht.

  • Bij vroeger vertrek of bij latere aankomst vindt geen restitutie van gedane betalingen plaats.

Annulaties dienen schriftelijk te gebeuren.

7. Aansprakelijkheid / gedragsregels

Kampeerders of gebruikers van een huuraccommodatie dienen de gedragsregels te respecteren, welke de beheerder nageleefd en wenst te zien door de op zijn terrein aanwezige gasten.

Kampeerders of gebruikers van een huuraccommodatie die hinder of overlast opleveren kunnen, na een waarschuwing, uit de accommodatie worden gezet en van de camping worden verwijderd, zonder restitutie van betalingen.

Uitspraken van medewerkers van camping De la Belle Etoile, niet zijnde de directie, betreffende de aansprakelijkheid van De la Belle Etoile, zijn niet bindend.

Kleine huisdieren (maximaal 2) zijn slechts toegestaan in een aantal huuraccommodaties en indien vooraf schriftelijk toestemming is verleend door de camping. Het is niet toegestaan huisdieren zonder toezicht in de huuraccommodatie achter te laten. Voor eventuele schade of verontreiniging is de eigenaar van het huisdier of degene die het huisdier heeft meegenomen naar de camping aansprakelijk.