labelle

Eco verantwoordelijk

Sinds 2010 doen wij als camping aan selectieve afvalscheiding. Ook wordt er bewust omgegaan met het beheer van energiebronnen. Voor zover mogelijk zijn alle accommodaties voorzien van spaarlampen en hebben we zonne- natriumlampen voor alle openbare verlichting.

Ook doen we aan milieuverantwoord waterbeheer. Alle kranen zijn uitgerust met straalbrekers en de prachtige vegetatie wordt onderhouden met regenwater om de natuur en het milieu te beschermen. We gebruiken geen chemicaliën en onkruidbestrijding gebeurt handmatig of door verbranding.

Door vermindering van energieverbruik (gas, elektriciteit), vermindering van het verbruik van natuurlijke hulpbronnen (water), vermindering van de hoeveelheid afval die we produceren kunnen we samen helpen onze planeet te beschermen. Het is een essentieel beleid om ook toekomstige generaties te laten profiteren van de natuurlijke rijkdommen.